Zrážky na farme

Effective since October 1st, 2019

Zrážky na farme sledujeme pre potreby zavlažovania. Používame obyčajný plastový zrážkomer na tyčke zatlčenej do zeme, ktorý pravidelne takmer každý deň po zrážkach kontrolujeme a zapisujeme od 1. októbra 2019