Slovníček

Vysvetlenie a opis niektorých pojmov, ktoré používame ale uzávame ako hodnoty