2 komposty - porovnanie

Uvaga/Notice/Upozornenie/Disclamer: Tento text vznikol ako dôsledok vykonania porovnavacej analýzy kompostov z dvoch rôznych zdrojov. Ich pôvod preto neuvedieme.

Prečo sme testovali

Na farmu potrebujeme kompost. Niekde ho treba zohnať. Ten materiál, ktorý sme chceli, vyzeral byť nedostupný z dôvody korona krízy. Tak sme skúsili nájsť alternatívny zdroj. Nakoniec sme ale mali šťastie a podarilo sa. 9 ton skvelého materiálu sa postupne rozkladá na  naše záhony.    

Medzi časom sme však našli  alternatívny zdroj a dohodli sme získanie vzorky materiálu, ktorý volajme fementovaný biologický materiál. Vznikol nápad tieto dva materliály porovnať, hlavne pre zaujímavosť.   

Čo sme testovali

Porovnali sme všetko, čo nás napadlo a je realizovateľné v poľnych podmienkach nášho laboratória v rukách roľníka. Porovnali vizuálne, senzorické vlastnosti a spravili sme test klíčivosti a test pomocou ryžovej pasce.

Vizuálny test pozostával z porovnania farby materiálov, frakcie, mieru vyzretia, množstvo neželaných prímesí. Tu sme zisťovali čo to vlastne ideme rozsypať do záhrady.

Senzorický test pozostával hlavne z hmatového a čuchového vnemu  Test by mohol napovedať čo to o zložení, miere vyzretia, prípadne indikovať nejaké nedostaky ako plesne, anaeróbny rozklad a pod.

Ako sme testovali

Farbu sme porovnali "by očko" - očakávanie je, že to bude tmavo hnedý materiál čo je by mohlo byť indikátor dobrého vyzretia. 

Frakciu, teda zloženie čiastočiek rôznej veľkosti sme vykonali na dva prechody. V prvom kroku sme oba materiály preosiali cez stavebne sito - katr, aby sme oddelili drobne čiastočky od tých veľkých. Veľke, ktoré neprešli sitom sme potom ručne rozdelili na 4 skupiny, a odhadli ich množstvo:

  1. Veľké kusy  - zvyšky hrubých konárov - hrúbka niekoľko cm, dĺžka 6 až 15 cm, ktoré by na skompostovanie potrebovali výrazne viac času - veľké množstvo v tejto kategórii indikuje nedostatočné rozomletie, pravdepodobne to bude dôsledok použitej technológie na drvenie biologického meteriálu vo fáze prípravy na kompostovanie. Obmedzené množstvo je možné tolerovať, no početnejší výskyt znamená prácu navyše s odstranovaním týchto kusov pred sejbou, pretože sejačke tieto kusy zavadzajú a znemožňujú plynulé prácu.
  2. Neskompostové zložky - sem patria kúsky konárikov, ktoré sú menšie ako predošlá skupina - priemer do 1-1,5 cm, dĺžka do 3-4 cm, na ktorých výraze vidno ich pôvodnú farbu, bez známok rozkladu kompostovaním, tato kategória môže indikovať nedostatočný čas kompostovania, alebo aj prímesi, ktoré ťažšie degradujú napr. vysušené rezivo, alebo mohli byť ošetrené proti degradacii - tipol by som, že toto by mohli byť nejaké drevené zvyšky od stolárov, alebo drevo z rekonštrukcií, na ktorých vizuálne nevidno ošetrenie (na toto je dobrý zelený alebo hnedý Krovsan - človek potom jasne vidí, že je drevo chemicky ošetrené). Ďalšia dúfam iba teoretická možnosť je dodatočné primiešanie týchto časti za účelom zvýšenia objemu materiálu. 
  3.  Odpad - sem sme zaradili všetko, čo nie je biologicky odbúrateľné - napr. zvyšky plastov, kamene, kov. Je jasné, že nie je v ľudských silách dokonale prebrať tie tony materiálu, aby sa náhodou nejaký "zlý" kus nedostal do kompostu, no ich minimalizácia by mala byť cieľom - navyše,  je to niečo, čo do záhrady naozaj nosiť nechceme.
  4. Drobná frakcia - sem patri drobné kúsky, ktoré neprepadli sitom, sú prevažne viditeľne pozmené komposotvaním - majú tmavú farbu, od rozkladu zaoblené hrany. Ich prítomnosť je možné považovať za prínos, lebo pri zamiešaní do pôdy vytvárajú drobné priestory pre vzduch a vodu v pôde. 

Senzorické vyhodnotenie sme vykonali nasledovne:

  1. Hmatom - vyskúšali sme, či je materiál na pocit ľahký, vzdušný čo indikuje veľa organickej hmoty. Mal by byť na dotyk ľahký a príjemný ako vrchná vrstva lesnej pôdy. 
  2. Čuchom - porovnali sme vôňu čerstvého vlhkého materiálu a následne aj vôňu trochu na vzduchu odstáteho mierne preschnutého materiálu.

Výsledky


Žiadne komentáre

You have to or register to post a comment .