Zakladáme komunitnú záhradu v Galante

Keď sme sa s manželkou stali farmármi/záhradníkmi, stále sme rozmýšľali nad tým, ako by sme ten záhradkársky zážitok mohli spostredkovať aj ľuďom, ktorí záhradku nemajú, alebo si ju nemôžu dovoliť.  Takto vznikla myšlienka založiť na kúsku našej farmy Komunitnú záhradu.

Tak sme vybrali miesto, ktoré je primerane kryté okolitou vegetáciou, nie je príliš zarastené. Vyzbierali sme konáre po lesnej fréze z jari 2019, pokosili kosačkou a hurá -  urobiť facebook stránku, zaplatiť 1st-ever reklamu na FB a zapropagovať, že "Záhradkári v Galanty a okolia, hláste sa". 

Kým bežala reklama, spísal som pravidlá komunitnej záhrady, pozbieral myslienky. Na reklamu reagovalo pomerne dosť ľudí, dvaja sa ozvali, že chcú. Zorganizovali sme prvé, úvodné stretnutie ...


Žiadne komentáre

You have to or register to post a comment .